ZYZAPIN 5 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYZAPİN@ 5 mg rılm tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her film tablet 5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hİdroksipropil selüloz (E463), krospovidon,

mİkrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (EI71), hidroksipropil

metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b).

Bu Hacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişiselolarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İ/aç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPİ~nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYZAPİ~'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPİ~nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPİ~'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYZAPİN@ nedir ve ne için kullanılır?

ZYZAPİN® 28 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ZYZAPİN® film kaplı

tabletler beyaz renkli ve yuvarlak: olup tabletlerin bİr yüzü çentiklidir.

i ZYZAPİN@ antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir v...