ZYZAPIN 2,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYZAPİN@ 2.5 mg tnm tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her film tablet 2.5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon,

mİkrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dİoksit (EI71), hidroksipropil

metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sİzin için önemU bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişiselolaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPİ~nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYZAPİ~'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPİ~nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPİ~'insaklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ı. ZYZAPİN@ nedir ve ne için kullanılır?

ZYZAPjN® 28 tabletlik blister ambalajda sunulan film kaplı tablettir. Beyaz renkli, yuvarlak,

bikonveks, film tabletlerdir.

1/9 ZYZAPİN@ antipsikotikler adı verilen ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumların tedavisinde

kullanılır...