ZYVOXID 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film kaplı tablet 600 mg linezolid içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, hidroksipropil selüloz,

sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, karnauba mumu, isopropil alkol,

polietilen glikol, titanyum dioksit (E171), hidroksipropil metilselüloz, N-butil alkol,

su, farmasötik cila, kırmızı demir oksit (E172ii), propilen glikol, amonyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYVOXID nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYVOXID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYVOXID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYVOXID’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır

1. ZYVOXID nedir ve ne için kullanılır?

• ZYVOXID oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin

çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı