ZYVOXID 2 MG/ML ENFUZYON COZELTISI (10 ADET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her ml enfüzyon solüsyonu 2 mg linezolid içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidr, dekstroz monohidrat

(glukoz), sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı olarak), hidroklorik asit (pH ayarlayıcısı

olarak), enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYVOXID nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYVOXID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYVOXID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYVOXID’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır

1. ZYVOXID nedir ve ne için kullanılır?

• ZYVOXID oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin

çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı

enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

• ZYVOXID, bir plastik tüp yardımıyla damara yavaşça verilen bir sıvıdı...