ZYRTEC 10 MG 20 FILM TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYRTEC® 10 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Setirizin dihidroklorür (Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür

içerir.)

- Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat (sığırdan elde edilmiştir),

kolloidal anhidröz silika, magnezyum stearat. Film kaplama maddesi: Opadry Y-1-7000

(Methocel E5 premium (hidroksipropilmetilsellüloz veya E 464), titanyum dioksit (E 171),

polietilen glikol 400 (Makrogol 400)).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktora söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYRTEC® nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYRTEC® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYRTEC® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYRTEC®’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYRTEC® nedir ve ne için kullanılır?

ZYRTEC®, beyaz, oblong, çentikli ve Y-Y logolu film-kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 20

tablet bulunur.

1 ZYRTEC® alerjik nezle ve nedeni bilinmeyen müzmin (kronik)...