ZYRTEC 1 MG 200 ML SURUP - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYRTEC® 1 mg/ml şurup

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Setirizin dihidroklorür ....................................... 1 mg

Yardımcı maddeler:

Sorbitol çözeltisi (%70) .................................... 450 mg/ml

Metil parahidroksibenzoat ................................ 1,35 mg/ml

Propil parahidroksibenzoat ............................... 0,15 mg/ml

Sodyum sakkarin ............................................... 1 mg/ml

Sodyum asetat ................................................... 4,2 mg/ml

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’ e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Şurup

Hafif tatlı ve muz aromalı berrak ve renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZYRTEC; erişkinler ile 2 yaş ve üzeri çocuklarda:

Alerjik rinitin nazal ve oküler semptomlarının tedavisinde ve kronik idiopatik ürtikerin

semptomlarının tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde iki kez 2,5 mg (günde iki kez 2,5 ml şurup (günde iki kez

yarım kaşık)).

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde iki kez 5 mg (günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez

bir tam kaşık)).

1 12 yaş üstü adölesan ve erişkinlerde: Günde bir kez 10 mg (günde bir kez 10 ml şurup (günde

bir kez 2 tam kaşık)).

Uygulama şekli:

ZYRTEC ağızdan kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Doz aralıkları kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanır. Aşağıdaki tabloyu kullanarak

gösterildiği şekilde dozu ayarlanır. Bu tabloyu kullanabilmek için hastanın kreatinin klerensi

[(CLcr), ml/dak] hesaplanmalıdır.

CLcr (ml/dak) değeri; serum kreatinin değeri (mg/dl) üzerinden aşağıdaki formüle...