ZYPREXA 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYPREXA 10 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her film kaplı tablet 10 mg olanzapin içerir.

• Yardımcı maddeler: laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), hiproloz, krospovidon,

mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171),

karnauba mumu, şellak (Laccifero tachardia lacca kerr böceği kaynaklı), makrogol,

propilen glikol, polisorbat 80 ve indigo karmin (132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ZYPREXA nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYPREXA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYPREXA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYPREXA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYPREXA nedir ve ne için kullanılır?

ZYPREXA 28 tabletlik blister strip ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup bir kutusunda her

biri 7 film kaplı tablet ihtiva eden 4 adet blister strip mevcuttur. ZYPREXA film kaplı

tabletler yuvarlak, beyaz renktedir ve üzerinde “LILLY” ve sayısal tanıma kodu “4117”

baskılıdır.

ZYPREXA olanzapin adlı etkin maddeyi içerir. ZYPREXA antipsikot...