ZYLET 5 MG/ML + 3 MG/ML GOZ DAMLASI SUSPANSIYONU 5 ML - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYLET 5mg/ml+3mg/ml göz damlası süspansiyonu

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler: Her bir mililitresinde 5 mg loteprednol etabonat (%0.5) ve 3 mg tobramisin

(%0.3).

Yardımcı maddeler: Her bir mililitresinde 0.20 mg Benzalkonyum Klorür Çözeltisi

Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Oftalmik süspansiyon.

ZYLET göze damlatılmak üzere hazırlanmış olan mikroplardan arındırılmış (steril), plastik

şişeler içerisinde bulunan bir üründür. Her bir kutuda bir şişe olacak şekilde ambalajlanmıştır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZYLET, bir kortikosteroidin endike olduğu ve duyarlı bakterilerin neden olduğu yüzeyel oküler

bir bakteriyel enfeksiyonun gözlendiği ya da bakteriyel oküler enfeksiyon riskinin söz konusu

olduğu, steroide yanıt veren inflamatuvar oküler durumlarda endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi :

Etkilenen gözün konjunktiva kesesine 4-6 saatte bir, 1 - 2 damla damlatılır. İlk 24 - 48 saat için,

dozaj 1-2 saatte bir damla olacak şekilde artırılabilir. Klinik belirtilerde gözlenen iyileşmeye

göre, damlatma sıklığı aşamalı olarak azaltılmalıdır. Tedavinin erkenden kesilmemesine özen

gösterilmelidir.

Uygulama şekli:

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Yalnızca oftalmik kullanıma yöneliktir. Tedavinin başlatılması ve 14 gün sonra tedavinin

tekrarlanması, hastanın yarıklı lamba mikroskopisi ve uygun koşullarda flüoresan boyama gibi

büyütme yöntemleriyle muayene edilmesinden sonra, bir hekim tarafından yapılmalıdır.

2 gün sonunda belirti ve semptomlarda bir iyileşme olmazsa hasta yeniden değerlendirilmelidir.

Kontaminasyonu önlemek için damlalığın ucu herhangi bir yüzeye temas ettirilmemelidir. Ağrı,

kızarıklık, kaşıntı ya da inflamasyonu...