ZOVIRAX FORTE 400 MG 100 ML SUSPANSIYON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZOVİRAXTM forte süspansiyon

2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 5 ml;

400 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler:

Sorbitol çözeltisi 2.25 g

Gliserol 750 mg

Metil parahidroksibenzoat 5 mg

Propil parahidroksibenzoat 1 mg

Diğer yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız

3. FARMASÖTİK FORM

Süspansiyon

Beyaz renkli, portakal tadında

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

- Esas olarak ilk ve tekrarlayan genital herpes simplex enfeksiyonları dahil olmak üzere

derinin ve mukoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde,

- Bağışıklık sistemi normal hastalarda tekrarlayıcı Herpes simplex enfeksiyonlarının

supresyonunda (nükslerin önlenmesinde),

- Varicella (suçiçeği) enfeksiyonlarında ve Herpes Zoster (zona) enfeksiyonunda

endikedir.

Zona tedavisine erken başlandığında, ZOVİRAX’ın ağrının giderilmesinde faydalı

etkisi olduğu ve post herpetik nevralji görülme sıklığını azalttığı görülmüştür.

- Bağışıklığı yetersiz hastalarda Herpes simplex enfeksiyonlarının profilaksisi için

endikedir.

- Genellikle ilerlemiş HIV hastalığında (CD4+ hücre sayısı 200/mm3 olan AIDS veya

ciddi ARC hastalarını içerir) veya kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi

yetersizliği olan hastalarda proflakside endikedir. Çalışmalar oral ZOVİRAX’ın

antiretroviral tedavi ile birlikte verildiğinde ilerlemiş HIV hastalığı bulunan

hastaların mortalitesinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Bir aylık intravenöz

ZOVİRAX tedavisinden sonra verilen oral ZOVİRAX kemik iliği alıcılarının

mortalitesini düşürmüştür. Bunlara ek olarak oral ZOVİRAX herpes virus

hastalığında etkili profilaksi sağlar.

1 4.2. Pozolo...