ZOVIRAX %5 KREM (2 GR) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZOVİRAXTM %5 Krem

2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 1 g krem;

50 mg (%5 a/a) asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler:

Propilen glikol

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız

3. FARMASÖTİK FORM

Suyla karışabilen, dimetikon içeren propilen glikollü bazda

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZOVİRAX, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes

simplex deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ZOVİRAX, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla

uygulanmalıdır.

ZOVİRAX lezyonlara veya enfeksiyonun başlamasından sonra belirmesi beklenen lezyonlara

mümkün olduğu kadar erken, tercihen ilk belirtilerde uygulanmalıdır (eritem veya prodrom).

Tedavi sonraki belirtilerde de (papül veya blister) başlatılabilir.

Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam

ettirilmelidir. Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye toplam 10 gün (5+5) kadar devam edilebilir.

Uygulama şekli:

Haricen kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Asiklovir, valasiklovir, propilen glikol veya kremin içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı

duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Asiklovir kremin, örneğin ağız, göz veya vajina gibi muköz alanlara uygulanması tahriş edici

olabileceğinden tavsiye edilmez. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edilmelidir.

Şi...