ZOVIRAX 250 MG 5 FLAKON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZOVİRAXTM 250 mg flakon

2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir flakon;

Sodyum tuzu halinde 250 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum iyonu (sodyum hidroksit içerisindeki) ………….26 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız

3. FARMASÖTİK FORM

Flakon

Beyaz-kırık beyaz renkte, liyofilize edilmiş bir toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Herpes simplex enfeksiyonları: ZOVİRAX bağışıklık

sistemi bozulmuş kişilerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ilk ve tekrarlayan deri

ve mukozal herpes simplex (HSV1 ve HSV2) tedavisinde endikedir.

Genital herpes ile ilk enfeksiyonda: ZOVİRAX bağışıklık sistemi sağlam hastalarda şiddetli ilk

genital herpes epizodu tedavisinde endikedir.

Herpes simplex ensefaliti: ZOVİRAX Herpes simplex ensefaliti tedavisinde endikedir.

Neonatal Herpes simplex virüs enfeksiyonu: ZOVİRAX neonatal herpes enfeksiyonlarının

tedavisinde endikedir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Varicella zoster enfeksiyonları: ZOVİRAX bağışıklık

sistemi bozulmuş kişilerde ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda Herpes zoster (zona)

enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Obez hastalarda doz hastanın gerçek kilosuna göre değil, ideal kilosuna göre tavsiye edilen

yetişkin dozunda verilmelidir.

Erişkinlerde:

ZOVİRAX, Herpes simplex (Herpes ensefaliti dışında) veya Varicella zoster enfeksiyonu

bulunan hastalara böbrek fonksiyon bozukluğu olmaması kaydıyla 8 saatte bir, 5 mg/kg

dozunda verilmelidir. Herpes ensefaliti olan hastalara böbrek fonksiyonlarının bozulmadığı

temi...