ZOMETA IV 4 MG 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOMETA 4 mg/5 ml i.v. infüzyon için konsantre çözelti

Steril

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: Her 5 ml konsantre çözelti 4.264 mg zoledronik asit monohidrat şeklinde 4 mg

zoledronik asit (susuz) içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat (pH ayarlayıcısı), enjeksiyonluk su, nitrojen.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ZOMETA nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOMETA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOMETA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOMETA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOMETA nedir ve ne için kullanılır?

ZOMETA; damar içine uygulanan, 5 ml’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz ve berrak

bir çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce seyreltilir. Her 5 ml çözelti 4 mg

zoledronik asit adı verilen bir etkin madde içerir. ZOMETA, bisfosfonatlar adındaki madde

grubunun güçlü bir üyesidir.

ZOMETA; renksiz, kauçuk bir tıpa ile kapatılmış 1 adet plastik flakon içeren paketlerde takdim

edilmektedir.

ZOMETA, toplar damarın içine infüzyon yoluyla verilir.

ZOMETA, kemik metastazı (kanserin b...