ZOLENAT 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOLENAT® i.v. 4 mg/5 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: Her 5 ml konsantre çözelti 4.264 mg zoledronik asit monohidrat şeklinde 4 mg

zoledronik asit (susuz) içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOLENAT nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLENAT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLENAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLENAT’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOLENAT nedir ve ne için kullanılır?

ZOLENAT; damar içine uygulanan, 5 ml’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz ve berrak bir

çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce seyreltilir. Her 5 ml çözelti 4 mg zoledronik

asit adı verilen bir etkin madde içerir. ZOLENAT, bisfosfonatlar adındaki madde grubunun güçlü

bir üyesidir.

ZOLENAT; renksiz, lastik tıpa ile ka...