ZOLEDRIN 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOLEDRİN 4 mg /5 ml I.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her bir flakon, 1 ml’sinde 0,8 mg zoledronik aside eşdeğer 0,85 mg zoledronik

asit monohidrat; 5 ml’sinde (toplam hacim), 4 mg zoledronik aside eşdeğer 4,264 mg

zoledronik asit monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOLEDRİN nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLEDRİN ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLEDRİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLEDRİN ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOLEDRİN nedir ve ne için kullanılır?

ZOLEDRİN; damar içine uygulanan, 6 ml’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz,

kokusuz, berrak partikül içermeyen bir çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce

seyreltilir. Her 5 ml çözelti 4 mg zoledronik as...