ZOLDRIA 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOLDRIA 4 mg/5 mL i.v. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her 5 mL konsantre çözelti,4 mg zoledronik aside (susuz) eşdeğer

4.264 mg zoledronik asit monohidrat içerir. Çözeltinin her 1 ml’sinde 0.8 mg

zoledronik aside (susuz) eşdeğer 0.853 mg zoledronik asit monohidrat bulunur.

Yardımcı maddeler: Mannitol (E421), sodyum sitrat dihidrat, sodyum hidroksit

çözeltisi, fosforik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ZOLDRIA nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLDRIA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLDRIA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLDRIA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOLDRIA nedir ve ne için kullanılır?

ZOLDRIA; damar içine uygulanan, 5 mL’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz ve

berrak bir çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce seyreltilir. Her 5 mL çözelti, 4

mg zoledronik asit adı verilen bir etkin madde içerir. ZOLDRIA, bisfosfonatlar adındaki

madde grubunun güçlü bir üyesidir.

ZOLDRIA; bromobutil kau...