TRAVOGEN 10MG/ML 20 ML SPREY - Kullanım Talimatı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TRAVOGEN® sprey 20ml

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 ml TRAVOGEN, 10 mg (1%) alkollü çözelti içerisinde izokonazol içerir.

Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Deri spreyi, çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarında (örneğin, Tinea pedum et manuum, Tinea corporis,

Tinea inguinalis, Tinea cruris, Tinea capitis, Candidiasis, Pityriasis versicolor, Erythrasma’da)

endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: TRAVOGEN günde 1 defa kullanılır.

Genel kural olarak, mantar enfeksiyonlarında topikal tedavi 2-3 hafta süreyle ve inatçı

enfeksiyonlarda (özellikle interdigital alanların enfeksiyonunda) 4 haftaya kadar sürdürülmelidir.

Daha uzun tedavi süreleri de mümkündür.

Uygulama şekli: Uygulama için koruyucu başlık çıkarılır ve dikey olarak tutulan sprey şişesinin

üst kısmına basılır. TRAVOGEN günde 1 defa hastalıklı deri kısımlarına ince olarak püskürtülür

(sıkılır).

Hastalığın tekrarını önlemek için, klinik iyileşmeyi takiben en az iki hafta daha TRAVOGEN’ in

kullanılması gerekir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Yüze uygulamada TRAVOGEN’in göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Tedavi esnasında cilt çok fazla kurursa, ilaveten nötral, yağlı bir preparat kullanılmalıdır

Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için kişisel kullanım eşyalarının (yüze temas eden

eşyaların, havluların, -tercihen pamuklu- iç çamaşırlarının) kaynatılarak yıkanması ve her gün

değiştirilmesi gereklidir.

1 TRAVOGEN ile tedavinin başarılı olmasında düzenli hijyen uygulamaları gereklidir Tinea pedis

varlığında ayaklar yıkandıktan sonra parmak a...