TILCOTIL 20 MG 10 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TİLCOTİL 20 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile uygulama içindir.

- Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 20 mg tenoksikam.

- Yardımcı madde (ler):

Tablet: Laktoz, Mısır nişastası, Talk, Magnezyum stearat,

Film kaplama: Hidroksipropil metil selüloz, Talk, Titanyum dioksit, Demir oksit sarı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TİLCOTİL nedir ve ne için kullanılır?

2. TİLCOTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TİLCOTİL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TİLCOTİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TİLCOTİL nedir ve ne için kullanılır?

TİLCOTİL tenoksikam adı verilen bir ilaç içerir. Tenoksikam, ‘Non-Steroidal

Antiinflamatuvar ilaçlar’ (NSAİİ) grubuna bağlı bir ilaçtır. Tenoksikam, ağrı kesici, ateş

dürücü ve iltihap giderici özelliğe sahiptir.

1 / 8

TİLCOTİL tabletlerin her biri 20 mg etkin madde içermektedir ve tabletler oval, silindirik,

<...