REGAPEN 225 MG 56 KAPSUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

REGAPEN 225 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir REGAPEN kapsül 225 mg pregabalin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, talk, jelatin, titanyum

dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REGAPEN nedir ve ne için kullanılır?

2. REGAPEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REGAPEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REGAPEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. REGAPEN nedir ve ne için kullanılır?

REGAPEN 225 mg kapsül, opak, beyaz, sert jelatin kapsüldür. Her kapsül 225 mg pregabalin

içerir ve 56 kapsüllük PVC/alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

REGAPEN, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet

ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının

(nöropatik ağrı) tedavisinde, yaygın anksiyete (ka...