CLOPIXOL 2 MG 50 TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CLOPIXOL® 2 mg film tablet

2 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her film tablet, 2 mg zuklopentiksol’e eşdeğer 2.364 mg zuklopentiksol

dihidroklorür içerir.

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat 17.4 mg

Hidrojenlenmiş hint yağı 0.48 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3 FARMASÖTİK FORMU

Film tablet.

Yuvarlak, bikonveks, soluk kırmızı, film kaplı tabletler.

4 KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Akut ve kronik şizofreni ile özellikle halüsinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozuklukları ile

birlikte ajitasyon, huzursuzluk, düşmanlık duyguları ve saldırganlık gibi semptomlarla kendini

gösteren diğer psikozlarda endikedir.

Manik depresif hastalığın manik fazında endikedir.

Ajitasyon veya diğer davranış bozukluklarının eşlik ettiği mental retardasyonda endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Doz, hastanın koşullarına göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. Genel olarak, ilk başta küçük dozlarla

başlanmalı ve tedavi yanıtına göre mümkün olan en kısa sürede optimal etkin seviyeye

yükseltilmelidir. İdame dozu genellikle tek doz olarak yatmadan önce verilebilir.

Akut şizofreni ve diğer akut psikozlar. Şiddetli akut ajitasyon durumları. Mani:

Genellikle günde 10–50 mg. Orta ve şiddetli vakalarda ilk başta 20 mg/gün. Gerektiğinde, her 2–3

günde bir 10–20 mg arttırılarak günde 75 mg veya daha fazla doza çıkılır. Maksimum doz tek defada

40 mg ve günde toplam 150 mg’dır.

1 Kronik şizofreni ve diğer kronik psikozlar:

İdame dozu genellikle günde 20–40 mg’dir.

Zeka geriliği olan hastalarda ajitasyon:

Günde 6–20 mg. Gerektiğinde, günde 25–40 mg’a çıkılır.

Uygulama Şekli:

Tabletler suyla beraber yutulur.

...