ALUNBRIG 90 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ALUNBRIG 90 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Sitotoksik.

Etkin maddeler: Her bir film kaplı tablet etkin madde olarak 90 mg brigatinib içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen), mikrokristalin selüloz (PH-

102), sodyum nişasta glikolat (tip A), hidrofobik kolloidal silika, magnezyum stearat, opadry II

beyaz (talk, polietilen glikol (makrogol), polivinil alkol, titanyum dioksit]

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALUNBRIG nedir ve ne için kullanılır?

2. ALUNBRIG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALUNBRIG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALUNBRIG’in saklanması

Başlıkl...