ALGESAL %10 MERHEM (40 G) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ALGESAL® %10 Merhem

Haricen (cilt üzerine) uygulanır.

Etkin madde: Her 1 gr merhem, 0,1 g dietilamin salisilat içerir.

Yardımcı maddeler: Poliglikol stearat A, sıvı parafin, lavanta esansı, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALGESAL® nedir ve ne için kullanılır?

2. ALGESAL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALGESAL® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALGESAL®’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır. 1. ALGESAL® nedir ve ne için kullanılır?

• ALGESAL, etkin madde olarak bir salisilik asit olan dietilamin salisilat içeren, beyaz veya

fildişi renkli, hafif lavanta kokulu merhemdir.

• ALGESAL, 40 gr’lık alüminyum tüpte hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda

kullanıma sunulmaktadır.

• ALGESAL, kas sistemi ve de tendonlar ve bağlarda oluşan ağrıların tedavisini bölgesel

olarak desteklemede kullanılır.

2. ALGE...