ZOMEBON 4 MG/5ML IV INF. ICIN KON.COZELTI ICEREN KUL.HAZIR SIRINGA - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOMEBON 4 mg/5 ml I.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren enjektör

Damar yoluyla kullanılır.

Steril

Etkin madde: 1 ml çözelti 800 mcg zoledronik aside eşdeğer 852,8 mcg zoledronik

asit monohidrat içerir. Her bir 5 ml’lik çözelti içeren enjektör 4 mg zoledronik aside

eşdeğer 4.264 mg zoledronik asit monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ZOMEBON nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOMEBON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOMEBON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOMEBON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1 1. ZOMEBON nedir ve ne için kullanılır?

ZOMEBON, içinde etken madde olarak zoledronik asit içeren, damar içi (intravenöz)

infüzyon ile verilen, renksiz ve berrak çözelti içeren kullanıma hazır şırıngadır. ZOMEBON,

bisfosfonatlar adındaki madde grubunun güçlü bir üyesidir.

ZOMEBON, toplar damarın içine infüzyon yoluyla verilir.

ZOMEBON, kemik metastazı (kanserin birincil bölgeden kemiğe sıçraması) olan hastalarda

k...