ZODINASIL 5MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZODİNASİL 5 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: 100 ml'lik şişeler, 5.330 mg zoledronik asit monohidrata eşdeğer 5 mg

zoledronik asit (susuz) içerir.

• Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, hidroklorik asit, sodyum hidroksit,

enjeksiyonluk su, nitrojen.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazdanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZODİNASİL nedir ve ne için kullan ılır?

2. ZODİNASİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZODİNASİL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZODİNASİL'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZODİNASİL nedir ve ne için kullanılır?

ZODİNASİL, damar içine uygulanan, partikül içermeyen berrak bir s ıvıdır. Doktor veya

hemşire tarafından damarınıza tek seferde verilir.

ZODİNASİL, 100 ml kullanıma hazır infüzyon çözeltisi içeren cam bir şişede ambalaj lanmıştır.

Her bir 100 ml'lik şişe, 5 mg zoledronik asit içerir.

ZODİNASİL, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki amaçlarla

ku...