XENDRO 5 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

XENDRO 5 mg/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: 100 ml'lik şişeler, 5,33 mg zoledronik asit monohidrata eşdeğer 5 mg

zoledronik asit (susuz) içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit veya

sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. XENDRO nedir ve ne için kullanılır?

2. XENDRO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XENDRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XENDRO'nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. XENDRO nedir ve ne için kullanılır?

XENDRO, damar içine uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir. Doktor veya hemşire

tarafından damarınıza tek seferde verilir.

XENDRO, 100 ml kullanıma hazır infüzyon çözeltisi içeren cam bir şişede ambalajlanmıştır.

Her bir 100 ml' lik şişede, 5 mg zoledronik asit içerir.

XENDRO, bifosfonatla...