VIROFO 10 MG TABLET (30 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

VİROFO 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

• Etkin madde : Her bir tablet etkin madde olarak 10 mg adefovir dipivoksil içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, prejelatinize mısır nişastası,

talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VİROFO nedir ve ne için kullanılır?

2. VİROFO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VİROFO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VİROFO’nun saklanması.

Başlıkları yer almaktadır.

1. VİROFO nedir ve ne için kullanılır?

VİROFO tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bombeli ve çentiksizdir. Kutuda, desikatlı çocuk

emniyetli beyaz renkli PP kapaklı, beyaz renkli opak HDPE şişede, 30 adetlik ambalajda

piyasaya sunulur. Nem çekici ayrı bir poşette veya küçük bir kutudadır, yutulmamalıdır.

VİROFO, antiviral (virüse karşı kullanılan) ilaçlar grubuna dahildir.

VİROFO, kompanse (karaciğerin fonksiyon görebilecek durumu) veya dekompanse

(karaciğerin fonksiyonlarını yerine getiremediği durumu) karaci...