TRAVOGEN 30 GR KREM - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TRAVOGEN® Krem 30g

Haricen uygulanır.

Etkin madde: 1 g TRAVOGEN, 10 mg (% 1) izokonazol nitrat içerir.

Yardımcı maddeler: Polisorbat 60, sorbitan monostearat, setostearil alkol, kalın parafin, beyaz

vazelin, demineralize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma Talimatında:

1. TRAVOGEN nedir ve ne için kullanılır?

2. TRAVOGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRAVOGEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRAVOGEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TRAVOGEN nedir ve ne için kullanılır?

TRAVOGEN’in 1 g’ı 10 mg izokonazol nitrat içerir. İzokonazol nitrat, imidazol grubu olarak

bilinen ve derinin mantar tedavisinde haricen kullanılan ilaçların bir üyesidir. TRAVOGEN 30 g.

ambalajlarda bulunmaktadır.

TRAVOGEN deri üzerindeki mantarlara, mayalara, maya benzeri mantarlara (üst göğüs derisi ve

kolların üst kısımlarında pullanma gösteren açık kahverengi lekelerle belirgin mantar enfeksiyonu

nedeni organizmalar dahil) ve küflere ayrıca özellikle kasıklar, ayak parmak araları, koltuk ve

meme altları ve testisler üzerinde ince kabuklaşma gösteren k...