TRAVOGEN %1 KREM (30 G) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TRAVOGEN® Krem 30 g

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 g krem, 10 mg (% 1) izokonazol nitrat içerir.

Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonları, örnek olarak eller, ayaklardaki interdigital alanlar,

kasıklar ve genital bölgeler; ayrıca Erythrasma'da endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

TRAVOGEN, günde 1 defa hastalıklı deri kısımlarına uygulanır.

Tedavi iki-üç hafta, inatçı enfeksiyonlarda (özellikle interdigital alanların enfeksiyonunda) dört

hafta'dır, daha uzun tedavi süreleri de mümkündür.

Nükslerden sakınmak için, klinik iyileşmeyi takiben en az iki hafta daha TRAVOGEN’ in

kullanılması gerekir.

Uygulama şekli:

TRAVOGEN, hastalıklı deri kısımlarına haricen uygulanır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Yüze uygulamalarda, TRAVOGEN'in göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için kişisel kullanım eşyalarının (yüze temas eden

eşyaların, havluların, -tercihen pamuklu- iç çamaşırlarının) kaynatılarak yıkanması ve her gün

değiştirilmesi gereklidir.

İnterdigital alanlardaki enfeksiyonların tedavisinde TRAVOGEN’in bir gazlı beze bol miktarda

sürülerek el veya ayak parmak aralarına uygulanması tavsiye edilir.

1 TRAVOGEN ile tedavinin başarılı olmasında düzenli hijyen uygulamaları gereklidir Tinea pedis

varlığında ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları tamamen kurutulmalı ve çoraplar her gün

düzenli olarak değiştirilmelidir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğe...