TRAJENTA 5 MG FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TRAJENTA® 5 mg Film Kaplı Tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin Madde:

5 mg linagliptin içerir.

Yardımcı Maddeler:

Tablet çekirdeği: Mannitol, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, kopovidon, magnezyum

stearat

Film kaplama: Hipromelloz, titanyum dioksid (E171), talk, makrogol, demir oksid kırmızısı

(E172)

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRAJENTA nedir ve ne için kullanılır?

2. TRAJENTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRAJENTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRAJENTA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TRAJENTA nedir ve ne için kullanılır?

TRAJENTA, linagliptin etkin ...