TRACRIUM 25 MG/2,5 ML ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TRACRİUMTM 25 mg/2.5 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her bir 2.5 ml’lik ampulde, 25 mg atrakuryum besilat içerir. Her 1 ml çözeltide, 10

mg atrakuryum besilat içerir.

Yardımcı maddeler: pH ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi, distile su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRACRİUM nedir ve ne için kullanılır?

2. TRACRİUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRACRİUM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRACRİUM’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TRACRİUM nedir ve ne için kullanılır?

TRACRİUM yüksek derecede seçici, kas gevşetici bir ilaçtır.

TRACRİUM, berrak cam ampul içinde soluk sarı, steril çözelti içeren 5 adet 2.5 ml’lik

ampuller halindedir.

TRACRİUM, cerrahi girişimlerde veya kontrollü nefes alıp-verme sırasında, soluk borusuna tüp

yerleştirilmesini sağlamak, iskelet kasl...