TILCOTIL 20 MG / 2 ML IM/IV LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TİLCOTİL 20 mg/2 mL İ.M./İ.V. liyofilize toz içeren flakon

Damar ve kas içine uygulanır.

Etkin madde: Her bir flakonda 20 mg tenoksikam içerir.

Yardımcı madde(ler): Mannitol (E421), askorbik asit, disodyum edetat, sodyum hidroksit

(%10’luk çözeltisi), trometamin, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TİLCOTİL nedir ve ne için kullanılır?

2. TİLCOTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TİLCOTİL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TİLCOTİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TİLCOTİL nedir ve ne için kullanılır?

TİLCOTİL etkin madde olarak her flakonda 20 mg tenoksikam içerir.

TİLCOTİL kek görünümlü, yeşil sarı renkli bir tozdur. 20 mg tozu içeren renksiz 3 mL’lik

flakonlarda ve çözücü olarak 2 mL’lik enjeksiyonluk steril su içeren ampullerde kullanıma

sunulmaktadır.

1 / 8

TİLCOTİL’in etkin maddesi tenoksikam antiinflamatuvar (iltihap...