TIDECA 8 MG 30 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TİDECA 8 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 8 mg glimepirid içerir.

• Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, kroskarmelloz sodyum,

sodyum nişasta glikolat, povidon K-25, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TİDECA nedir ve ne için kullanılır?

2. TİDECA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TİDECA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TİDECA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TİDECA nedir ve ne için kullanılır?

TİDECA oral olarak alınan aktif kan şekeri düşürücü bir ilaçtır. Sülfonilüre adı verilen kan şekerini

düşürücü ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

TİDECA pankreasınızdan salgılanan insülin miktarını arttırarak etki eder. Daha sonra insülin kan

şekerini düşürür.

TİDECA'nın içinde glimepirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 8 mg etkin madde vardır.

TİDECA'nın ayrıca 1 mg, 2 mg, 3...