RONIDRO 5 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

RONİDRO 5 mg/100 ml I.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril

- Etkin madde: Her bir flakon etken madde olarak 5 mg zoledronik aside eşdeğer 5,33 mg

zoledronik asit monohidrat içerir.

- Yardımcı madde(ler): Mannitol (E 421), sodyum sitrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RONİDRO nedir ve ne için kullanılır?

2. RONİDRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RONİDRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RONİDRO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. RONİDRO nedir ve ne için kullanılır?

RONİDRO, damar içine uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir. Doktor veya hemşire

tarafından damarınıza tek seferde verilir.

RONİDRO, 100 ml çözelti içeren 100 ml kapasiteli renksiz cam flakonlarda kullanıma

sunulmaktadır.

RONİDRO, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki amaçlarla

...