OSTEZOLEN 4 MG/5 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

• Etkin madde: Her bir 5 ml’lik flakonda, 4 mg zoledronik asite eşdeğer 4.264 mg

zoledronik asit monohidrat

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. OSTEZOLEN nedir ve ne için kullanılır?

2. OSTEZOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OSTEZOLEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OSTEZOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır. 1. OSTEZOLEN nedir ve ne için kullanılır?

OSTEZOLEN; damar içine uygulanan, 5 ml’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz ve

berrak bir çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce seyreltilir. Her 5 ml çözelti 4

mg zoledronik asit adı verilen bir etkin madde içerir. OSTEZOLEN, bisfosfonatlar adındaki

madde grubunun güçlü bir üyesidir.

OSTEZOLEN; renksiz, kauçuk bir tıpa ile kapatılmış 1 adet cam flakon içeren paketlerde

takdim edilmektedir.

OSTEZOLEN, toplardamarın içine infüzyon yoluyla verilir.

OSTEZOLEN, kemik metastazı (kanserin birincil bölge...