NOBECID IM/IV 250 MG 1 FLAKON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOBECİD 250 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

mg/flakon

Sulbaktam sodyum 136.75 mg (125 mg sulbaktam’a eşdeğer)

Ampisilin sodyum 265.75 mg (250 mg ampisilin’e eşdeğer)

Toplam 402,5 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjektabl toz içeren flakon ve çözücü sıvı

Beyaz ya da beyazımsı akıcı toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

NOBECİD duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Tipik

endikasyonları arasında sinüzit, otitis media, epiglottit, bakteriyel pnömoniler dahil üst ve alt

solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit; peritonit, kolesistit,

endometrit ve pelvik selülit dahil intraabdominal enfeksiyonlar; bakteriyel septisemi; deri

yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları bulunur.

NOBECİD abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu

ihtimali olan hastalarda post operatif yara enfeksiyon insidansını azaltmak üzere perioperatif

olarak da kullanılabilir. Post operatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması

veya sezaryen ameliyatı sonrası NOBECİD profilaktik olarak kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Aşağıdaki dilüsyonlar uygulanabilir:

Toplam Çözücü Maksimum son

Ampisilin+Sulbaktam Ambalaj

doz Hacmi konsantrasyon

Eşdeğer Dozlar (mg) (flakon)

(mg) (ml) (mg/ml)

250+125 375 10 ml 1.0 250+125

500+250 750 10 ml 1.8 250+125

1000+500 1500 10 ml 3.5 250+125

1İntravenöz uygulama:

NOBECİD enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmalıdır (Bkz.

Bölüm ...