NOBECID IM 1000 MG 1 FLAKON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOBECİD 1 g IM enjektabl toz içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

mg/flakon

Sulbaktam sodyum 547 mg (500 mg sulbaktam’a eşdeğer)

Ampisilin sodyum 1063 mg (1000 mg ampisilin’e eşdeğer)

Toplam 1610 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjektabl toz içeren flakon ve çözücü sıvı

Beyaz ya da beyazımsı akıcı toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

NOBECİD duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Tipik

endikasyonları arasında sinüzit, otitis media, epiglottit, bakteriyel pnömoniler dahil üst ve alt

solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit; peritonit, kolesistit,

endometrit ve pelvik selülit dahil intraabdominal enfeksiyonlar; bakteriyel septisemi; deri

yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları bulunur.

NOBECİD abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu

ihtimali olan hastalarda post operatif yara enfeksiyon insidansını azaltmak üzere perioperatif

olarak da kullanılabilir. Post operatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması

veya sezaryen ameliyatı sonrası NOBECİD profilaktik olarak kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

NOBECİD intramusküler uygulama için aşağıdaki miktarlarda lidokain hidroklorür ile

eritilebilir.

Toplam Lidokain Maksimum son

Ampisilin+Sulbaktam Ambalaj

doz miktarı konsantrasyon

Eşdeğer Dozlar (mg) (flakon)

(mg) (ml) (mg/ml)

250+125 375 10 ml 1.0 250+125

500+250 750 10 ml 1.8 250+125

1000+500 1500 10 ml 3.5 250+125

1Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: