NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SUSPANSIYON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

NOBECİD 250 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun her 5 ml’si 250 mg

sultamisilin içerir.

- Yardımcı maddeler: Şeker, ksantan zamkı, hidroksipropil selüloz, sodyum

karboksimetil selüloz, sitrik asit anhidrus, dibazik sodyum fosfat anhidrus, initasyon

guanara aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NOBECİD nedir ve ne için kullanılır?

2. NOBECİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NOBECİD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NOBECİD 'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. NOBECİD nedir ve ne için kullanılır?

NOBECİD, ağızdan alınan, sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun her 5 ml’sinde

250 mg sultamisilin içeren bir antibiyotiktir.

Metal kapaklı amber renkli cam şişe içinde sulandırılmaya hazır toz olarak sunulmaktadır.

Ambalaj içinde ayrıca ölçekli (5ml) kaşık bulunmaktad...