NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SUSPANSIYON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOBECİD 250 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun her 5 ml’si 250 mg sultamisilin içerir.

Yardımcı maddeler:

Şeker 2 mg

Sodyum karboksimetil selüloz 0.015 mg

Dibazik sodyum fosfat anhidrus 0.075 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Süspansiyon hazırlamak için toz

Beyaz ya da beyazımsı akıcı toz.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

NOBECİD oral süspansiyon, aşağıda belirtilen duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu

enfeksiyonlarda endikedir:

Staphyloccus aureus ve epidermidis, Streptococcus pneumoniae; Streptococcus faecalis ve

diğer Streptokok türleri; Haemophilus influenzae ve H.parainfluenzae (hem beta-laktamaz

pozitif hem de negatif suşlar); Moraxella catarrhalis; Bacteroides fragilis ve buna benzer

mikroorganizma türleri dahil anaeroblar; Escherichia coli, Klebsiella türleri, Proteus türleri

(hem indol pozitif hem indol negatif) Enterobacter türleri, Morganella morganii; Citrobacter

türleri ve Neisseria gonorrhoeae.

NOBECİD’in tipik endikasyonları aşağıda sıralanmıştır:

- Sinüzit, otitis media, tonsilit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları

- Bakteriyel pnömoni, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları

- Üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit

- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

- Gonokok enfeksiyonları

NOBECİD IM/IV ile başlangıç tedavisinden sonra sulbaktam/ampisilin idame tedavisi

gerektiren hastalarda da sultamisilin kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinlerde (geriyatr...