NOBECID 1 G IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

NOBECİD 1 g IM/IV Enjeksiyonluk Toz

Damar içine / Kas içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her flakon 1000 mg ampisilin’e eşdeğer 1063 mg ampisilin sodyum ve

500 mg sulbaktam’a eşdeğer 547 mg sulbaktam sodyum içerir.

Yardımcı maddeler: Eritici olarak 3.5 ml steril enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NOBECİD nedir ve ne için kullanılır?

2. NOBECİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NOBECİD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NOBECİD 'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. NOBECİD nedir ve ne için kullanılır?

NOBECİD penisilin antibiyotikleri adı verilen ilaç grubuna aittir. Ampisilin ve sulbaktam

isimli iki aktif maddenin bileşimidir. Sulbaktam penisiline dirençli bakterilere karşı etkinlikte

ampisiline yardım eder.

NOBECİD enjeksiyon için beyaz ya da beyazımsı renkte akıcı toz içeren 1 flakonda

sunulmaktadır.

NOBECİD ...