MAXIDEX %0,1 STERIL OFT. SUSPANSIYON (5 ML) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MAXIDEX % 0.1 steril oftalmik süspansiyon

Göze damlatılarak uygulanır.

Steril

- Etkin madde: 1 mL’de 1 mg deksametazon

- Yardımcı maddeler: Disodyum hidrojen fosfat anhidrit, polisorbat 80, disodyum edetat,

sodyum klorür, sitrik asit monohidrat ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı olarak),

benzalkonyum klorür, hidroksipropilmetilselüloz, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAXIDEX nedir ve ne için kullanılır?

2. MAXIDEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAXIDEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXIDEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAXIDEX nedir ve ne için kullanılır?

MAXIDEX, kortikosteroidler olarak adlandırılan bir grup ilaçtan biridir.

Göz yüzeyinin ve göz içindeki ön kısımın (anterior segment) inflamasyonunun (iltihabının)

tedavisinde, operasyon sonrası inflamasyonun önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır.