MAXICLAR 500 MG FILM KAPLI TABLET (14 FILM KAPLI TABLET) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MAXİCLAR 500 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Klaritromisin 500 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.

Soluk renkli, oblong, çentikli film kaplı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

MAXİCLAR yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki durumlarda belirtilen

mikroorganizmaların duyarlı suşlarının sebep olduğu, hafiften orta dereceye kadar olan

enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

1) Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Streptococcus pyogenes'in sebep olduğu farenjit/tonsilit;

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pneumoniae'nin sebep

olduğu akut maksiller sinüzit.

2) Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae,

Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pneumoniae'nin sebep olduğu kronik bronşitin akut

bakteriyel alevlenmeleri; Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus

pneumoniae veya Chlamydia pneumoniae (TWAR)'nın sebep olduğu toplumdan kazanılmış

pnömoni.

3) Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus veya Streptococcus

pyogenes'e bağlı komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Abseler genellikle

cerrahi drenaj gerektirir.

4) Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare'ye bağlı yaygın veya lokal

mikobakteriyel enfeksiyonların ve Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum ve

1 / 27 Mycobacterium kansasii'ye bağlı lokal enfeksiyonlar.

5) Klaritromisin CD4 lenfosit sayıları 100/mm3'e eşit veya daha az olan HIV enfeksiyonlu

hastalarda, yaygın Mycobacterium avium kompleksi enfeksiyonu profilaksisinde kullanılır.

6) Klaritromisin as...