MAXICLAR 250MG/5 ML SUSPANSIYAN HAZIRLAMAK ICIN TOZ(50ML) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MAXİCLAR 250 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Klaritromisin 250 mg (5 ml’sinde)

Yardımcı maddeler:

Sakaroz 2275 mg

Potasyum sorbat 20 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Oral Süspansiyon Hazırlamak için Toz

Beyaz renkli böğürtlen kokulu toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik Endikasyonlar

12 yaşından küçük pediatrik hastalar

6 ay- 12 yaş arasındaki çocuklarda yürütülen klinik çalışmalar klaritromisin pediatrik süspansiyon ile

yapılmıştır. Bu nedenle 12 yaşından küçük çocuklar klaritromisin pediatrik süspansiyon (oral

süspansiyon için granül) kullanmalıdır.

MAXİCLAR Oral Süspansiyon aşağıdaki durumlarda, duyarlı organizmaların sebep olduğu

enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

1. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus

pyogenes’ten kaynaklanan farenjit, tonsilit ve akut maksiler sinüzit gibi üst solunum yolu

enfeksiyonları.

2. Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus

pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydophila pneumoniae’dan kaynaklanan pnömoni,

kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları.

3. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae’den kaynaklanan akut

otitis media.

4. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes’ten kaynaklanan impetigo, folikülit, selülit,

erizipel, abseler gibi komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (abseler genellikle

cerrahi drenaj gerektirir).

5. Klaritromisin, Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare'ye bağlı yaygın veya

lokal mikobakteriyel enfeksiyonların ve Mycobacteri...