MAXICLAR 250MG/5 ML SUSPANSIYAN HAZIRLAMAK ICIN TOZ(100ML) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MAXİCLAR 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için toz

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 1 ml süspansiyon 50 mg klaritromisin içerir. Her 5 ml süspansiyonda 250 mg

klaritromisin içerir.

Yardımcı maddeler: Sakaroz, maltodekstrin, xantam gum, silisyum dioksit, potasyum sorbat,

sitrik asit monohidrat, titanyum dioksit, böğürtlen aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. MAXİCLAR 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Toz nedir ve ne için

kullanılır?

2. MAXİCLAR 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Toz kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler?

3. MAXİCLAR 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Toz nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXİCLAR 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Toz saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAXİCLAR Süspansiyon nedir ve ne için kullanılır?

• MAXİCLAR Süspansiyon 250 mg/5 ml için toz, su ile hazırlandığında, etkin madde olarak 5

ml'de 250 mg klaritromisin içerir.

• MAXİCLAR Süspansiyon 250 mg/5 ml, 2500 mg klaritromisin içeren toz şeklinde 50 ml'lik

şişede veya 5000 mg klaritromisin içeren toz şeklinde 100 ...