MAXCOTIL TEDAVI PAKETI - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a

bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MAXCOTİL tedavi paketi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Her bir MAXCOTİL kutusunda bulunan

Tenoksikam flakonda:

Etkin madde:

Tenoksikam ........................................ 20 mg

Yardımcı maddeler:

Mannitol ........................................ 80.00 mg

Disodyum edetat .............................. 0.22 mg

Sodyum hidroksit ............................ 3.68 mg

Tiyokolşikosid ampulde:

Etkin madde:

Tiyokolşikosid ................................... 4.0 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür ................................. 16.8 mg

Sodyum sitrat dihidrat ................. 0.0056 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tenoksikam içeren flakon

Yeşil-sarı renkte liyofilize toz içeren flakon.

Tiyokolşikosid içeren ampul

Berrak görünüşlü solüsyon içeren ampul.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

MAXCOTİL tedavi paketi, osteoartrit, vertebral kolonun ağrılı sendromları, eklem dışı

romatizma, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavinde, travma sonrası ve postoperatif ağrı

tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Sabah dozu, 4 mg/2 ml tiyokolşikosid çözeltisi içerisinde çözülerek uygulanan 20 mg

tenoksikamdır.

Akşam dozu ise 4 mg/2 ml tiyokolşikosiddir.

1 / 21 Uygulama şekli:

Tenoksikam içeren flakon, tiyokolşikosid içeren l adet ampul ile çözülerek (intramüsküler

yoldan) sabahları uygulanı...