MAXALJIN SR 200 MG 15 KAPSUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MAXALJİN SR 200 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir uzatılmış salımlı(SR) kapsül 200 mg flurbiprofen içermektedir.

Yardımcı maddeler: Şeker küresi, Sukroz, Hidroksi Propil Metil Selüloz (HPMC E5), Etil

Selüloz, Kollaidal silikondioksit(Aerosil) Polietilen glikol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAXALJİN SR nedir ve ne için kullanılır?

2. MAXALJİN SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAXALJİN SR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXALJİN SR'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAXALJİN SR nedir ve ne için kullanılır?

MAXALJİN SR 200 mg Kapsül içerisinde 15 kapsül bulunmaktadır.

15 SR Kapsül PVC/PVDC/Alu Blister ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile

beraber ambalajlanmıştır.

MAXALJİN SR çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan

steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçla...