MAXALJIN 100 MG 15 FILM TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MAXALJİN 100 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 100 mg flurbiprofen

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, laktoz granül, acdisol (kroskarmelloz sodyum),

aerosil 200, magnezyum stearat, opadry YS-1 7002 white (hidroksipropil metil selüloz,

titanyum dioksit ve PEG 800), deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAXALJİN nedir ve ne için kullanılır?

2. MAXALJİN ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAXALJİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXALJİN‘in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAXALJİN nedir ve ne için kullanılır?

Beyaz renkli, bombeli, oval, bir yüzü düz diğer yüzü çentikli film kaplı tablettir. Her bir film

tablet, 100 mg flurbiprofen içeren 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma

sunulmuştur.

MAXALJİN çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan st...