MADEPZOL 15 MG 28 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MADEPZOL 15 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 15 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol (E421), kollidon CL-F, poliplasdon XL 10, PVP K30, sarı

demir oksit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MADEPZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. MADEPZOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MADEPZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MADEPZOL'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MADEPZOL nedir ve ne için kullanılır?

MADEPZOL antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

MADEPZOL, sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü 15 yazılı tabletler şeklindedir ve 28 tabletlik

formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

MADEPZOL, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya

hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda

durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için k...