MADEFIX MERHEM %1 40 G - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MADEFİX %1 merhem

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica’nın titre edilmiş ekstresini içerir.

Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Merhem

Beyaz veya beyaza yakın renkte

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

Bağ dokusu oluşumunu hızlandırarak aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar,

- Lokal deri ülserleri, dekübitus ülserleri, meme başı çatlak ve yaraları,

- Küçük cerrahi müdahaleler, perine yırtılmaları, epizyotomiler ve sünnet sonrası yara iyileşmesinde

oluşacak epitelizasyonun hızla ve düzenli gelişmesinin sağlanması,

- Radyoterapi sonrası görülen radyo-epidermitis tedavisi.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Günde 1-2 kez uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde

MADÉFİX sürülür.

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Centella asiatica ve ilacın bileşimindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen

hastalarda ve süperenfekte lezyonlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

MADEFİX, propilen glikol içerir. Propilen glikol ciltte tahrişe (irritasyona) neden olabilir.

Maserasyon eğilimi olan lezyonlara ve göze uygulanmamalıdır.

4.5. Diğer tıb...