MADEFIX MERHEM %1 40 G - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

MADEFİX %1 merhem

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica’nın titre edilmiş ekstresini

içerir.

Yardımcı maddeler: Gliserol monostearat, propilen glikol, kalın likit

parafin, ıtır yağı, lavanta yağı, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Kullanma Talimatında:

1. MADEFİX nedir ve ne için kullanılır?

2. MADEFİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MADEFİX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MADEFİX’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MADEFİX nedir ve ne için kullanılır?

1 g merhem 10 mg Centella asiatica’nın titre edilmiş ekstresini içerir.

MADEFİX 40g’ lık ambalajlarda sunulmaktadır.

MADEFİX, yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar, bölgesel deri ülserleri, yatak yaraları,

meme başı çatlak ve yarıkları, sünnet, genital bölge yırtılmaları, doğuma yardımcı olmak

amacıyla uygulanan küçük cerrahi müdahalelerde, radyasyon tedavisi sonrasında

oluşabilecek cilt hasarlarında iyileşme sağlanması için kullanılmaktadır.

2. MADEFİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

<...