MACROL 500 MG MR 7 KONTROLLU SALIM TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MACROL 500 mg MR kontrollü salım tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Klaritromisin 500.0 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz) 260.0 mg

Sodyum sakarin 0,5 mg

FD&C Yellow No.5 (E102) 0,22 mg

Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Kontrollü salım tablet

Günde bir defa doz uygulanmasını mümkün kılan 500 mg klaritromisin içeren sarı renkli, bir

yüzü S baskılı, oval, tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

MACROL MR Kontrollü Salım Tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda

aşağıda belirtilen endikasyonların tedavisinde kullanılır.

• Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae ve

Streptococcus pyogenes’ten kaynaklanan sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu

enfeksiyonları.

• Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis,

Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydophila pneumoniae’dan

kaynaklanan pnömoni, kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları.

• Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes’ten kaynaklanan folikülit, selülit, erizipel

gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

MACROL MR’ın yetişkinler için önerilen genel dozu yiyeceklerle birlikte, günde bir defa 500

mg'dır. Daha şiddetli hastalıklarda, doz günde bir defada 2 tablete (1000 mg) çıkartılabilir.

Yetişkinler için doz tablosu

Enfeksiyon Doz Tedavi Süresi

Farenjit 5 – 14 gün

Akut maksiler sinüzit Günde 500 mg veya ciddi 6 – 14 gün

Kronik bronşitin akut alevlenmesi enfeksiyonlarda günde 5 – 14 gün

Toplumdan kazanı...