MACROL 500 MG 14 FILM TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MACROL 500 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Klaritromisin 500.0 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat 45.0 mg

Sodyum sakarin 0,5 mg

FD&C Yellow No.5 (E102) 0,19 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet

Açık sarı renkli, oval, bir yüzü S baskılı, film tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

MACROL Film tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki durumlarda

belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşlarının sebep olduğu, hafiften orta dereceye kadar olan

enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

1) Üst solunum yolu enfeksiyonları: Streptococcus pyogenes'in sebep olduğu

farenjit/tonsilit; Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus

pneumoniae'nin sebep olduğu akut maksiller sinüzit.

2) Alt solunum yolu enfeksiyonları: Haemophilus influenzae, Haemophilus

parainfluenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pneumoniae'nin sebep olduğu

kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri; Haemophilus influenzae, Mycoplasma

pneumoniae, Streptococcus pneumoniae veya Chlamydia pneumoniae (TWAR)'nın sebep

olduğu toplumdan kazanılmış pnömoni.

3) Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus veya Streptococcus

pyogenes'e bağlı komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Abseler genellikle

cerrahi drenaj gerektirir.

4) Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare'ye bağlı yaygın veya lokal

mikobakteriyel enfeksiyonların ve Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum ve

Mycobacterium kansasii'ye bağlı lokal enfeksiyonlar.

5) Klaritromisin CD4 lenfosit sayıları 100/mm3'e eşit ...